is toegevoegd aan uw favorieten.

De sterkste band

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

rimpel en een ongekend gevoel van angst in haar hart. Zij had altijd eenigszins ongeloovig dè schouders opgehaald over verhalen van ongelukkige huwelijken en ongeoorloofde verhoudingen. Menschen, die, na jaren getrouwd te zijn geweest, nog gingen scheiden ter wille van een nieuwe genegenheid, vervulden haar met de grootste minachting en wanneer men dat wilde goed praten en verontschuldigen had zij slechts een antwoord: „Dat zijn menschen zonder plichtsgevoel en fatsoen." Nu, zij kon de gewaarwording niet van zich afzetten, was het haar alsof zij zich in 't duister tegen iets moest verzetten, iets dat zij wilde vertrappen maar dat sterker bleek te zijn dan zij en waar tegenover zij ten slotte machteloos zou staan.

Voor zij naar benéden ging nam zij haar jongen nog even op haar schoot en kuste hem plotseling zóó hartstochtelijk dat juf haar verwonderd aankeek, want met al haar zorg en groote, innige teederheid voor het kind was Agatha toch zelden zoo uitbundig in haar liefkozingen.,