Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

„Ik hoop dat je het prettig zult hebben." ,,'t Zal heel kalm zijn, ik denk nog veel te werken."

„In de vacantie?"

„Ja, van den winter heb ik niet zoo heel veel uitgevoerd en ik wil een mooi eindexamen doen." . „Dat zal je wel."

Philip gaat naar Indië," ging Rosdijk voort.

„Waarom ?"

„Wel, om carrière te maken. tIk zou liever niet naar Indië gaan, maar toch "

Bij een hoek van den weg, konden we de verlichte vensters van de kleine villa, waar ik woonde, reeds zien.

„Laten we nog een eindje omgaan," fluisterde Ernst en hij troonde mij mee, het boschje in, dat zich langs den weg slingerde en waardoor we ons huis ook konden bereiken.

„Het is zeker wel half elf en pa weet dat de dansles om tien uur uit is," zei ik, een beetje weerstrevend.

Zacht fluisterde hij aan mijn oor: „Waag er een standje aan, 't zal zoon tijd duren eer 't weer gebeurt."

Sluiten