is toegevoegd aan uw favorieten.

Het voorbeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitenshuis, een reeds bejaarde dienstbode zorgde voor zijn ontbijt en hield zijn kamers schoon. Hij was nu blij dat hij niet in een pension was en Tine het vernederende kon besparen van een samenkomst in een huis in een onaanzienlijke buurt, waar hij een kamer gehuurd had. In zijn eigen woning, te midden van alles wat hem dierbaar was, zou hij haar ontvangen. Wel hield hij zich vóór dat het beter, waardiger geweest zou zijn als hij gewacht had totdat een scheiding van Dirk Rijtsma hem een hooger recht zou hebben gegeven. Maar nu hij eenmaal wist dat zij hem liefhad, nu hij het verlangen in haar oogen gelezen had, kon hij niet wachten. En waarom ook? Zijn bedoelingen waren eerlijk, hij had Tine lief, zooals nooit een andere vrouw. Het was hem gelukt haar gewetensbezwaren weg te redeneeren, niet uit eigenbelang, maar omdat hij volkomen doordrongen was van zijn goed recht. Haar huwelijk met Rijtsma was een vergissing geweest, zooals van honderden vóór haar. Niemand kon van haar eischen dat zij daarom haar heele leven vergooide. Nu de man gekomen was dien zij liefhad, was het eerlijk en oprecht om haar verhouding met den ander te verbreken. Dat was zij verschuldigd aan zichzelf in de eerste plaats, aan

116