is toegevoegd aan uw favorieten.

Het voorbeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem en ook aan Rijtsma. Sedert zij een ander liefhad behoorde zij den man, die alleen voor de wet haar echtgenoot was, niet meer toe. Dat was het voornaamste. Waarom het geluk niet grijpen nu het. binnen hun bereik lag? Het geluk is grillig en vol kuren als een volmaakte coquette. Wee hem, die het voorbij gaat, als het zich aanbiedt. Dan glipt het voor goed weg, of 't keert zich tergend om en is onbereikbaar.

Hun samenkomst was al sedert eenige dagen bepaald. Zijn komst op het concert had alleen ten doel haar haar belofte nog eens te doen herhalen. Niettegenstaande haar toewijding en de zekerheid dat zij hem liefhad en evenals hij verlangde hem geheel toe te behooren, verkeerde hij in een zenuwachtige spanning dat zij op 't laatste oogenblik niet zou durven. In zijn tegenwoordigheid wist hij haar sterk, tot alles bereid, maar als ze alleen was vreesde hij haar twijfel, den invloed van haar moeder, haar angst voor Dirk Rijtsma.

Maar nu was hij zeker. Hij had de belofte in haar oogen gelezen. Ze was nu overwonnen en in een roes van geluk keerde hij huiswaarts. Hij kon bijna niet slapen, maar nooit had hij zich zoo veerkrachtig, zoo levensblij, zoo dankbaar gevoeld als dien morgen.

117