is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbeschikten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

„Wel," gekscheerde Leo, „hoe sta je met je nieuwe vriendinnetje?"

„Zij is van de week al een paar keer hier geweest — en ik moet eerlijk bekennen: ik vind 't erg prettig als ze komt."

„O, heb je me daarom niet ontvangen, 'k Ben tweemaal voor niemendal aan je deur geweest. Dat staat je netjes!"

„Zij was er," verontschuldigde Axel. „Dat is wel 'n reden 1", lachte Leo pikant Axel zei niets.

„Dus — zij komt hier!" . . ., hervatte Leo gerekt.

„Ja natuurlijk! — Waarom zou zij niét hier komen ? — Twee jonge menschen hebben toch het volle recht elkander te ontmoeten waar zij willen?"

„Pas jij maar op! — Morgen krijg je de ouders op je dak! — Op die manier zou je nog leelijk aan haar kunnen blijven hangen.

„Waarom leelijk? — Dat zou ik heelemaal niet erg vinden."

„Neem mij niet kwalijk," antwoordde Leo, verbaasd over het inzicht van zijnen vriend, „maar ik denk toch, dat je familie" . . .

„Mijn familie heeft daar niets mee te maken! — Als