is toegevoegd aan uw favorieten.

Huwelijksschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Instinctief ontweek Dora's vader den schilder. Zijn eerlijke, ronde natuur kon niet samengaan, met wat hij in Rolfs karakter voor zwak en onoprecht raadde, — en Rolf van zijn kant speurde deze antipathie. Het hinderde hem; dubbel, nu hij besefte, van hoeveel waarde het zou zijn, den eerlijken koopman te winnen voor hun plannen.

Enfin! dat diende Wout later maar op te knappen. Zijn toekomstige schoonvader dweepte toch zoo met den jongen! —

Terwijl deze gedachten hem door het hoofd dwarrelden, ontging hem evenwel geen woord van het gesprek tusschen de Broo en Monseigneur. Die twee stonden voor 'n groot triptiek, hetwelk op een soort estrade opgesteld was. De zwaar-vergulde, kunstig uitgesneden omlijsting in getrouwe navolging van Quintin Matsys'graflegging van Christus. — Het onderwerp dat Rolf hierin behandeld had: het Mystiek Huwelijk van de Heilige Catharina.

Monseigneur en Van Groeningen waren opgetogen; ieder volgens eigen aard. — Monseigneur in aanbidding voor het reine, heilige waas dat over het heele doek lag, — Bob van Groeningen in bewondering voor het prachtige coloriet en de meesterlijke techniek. —

„Dat is mooi! Dat is rein! Héél mooi!"

Rolf beluisterde het gesprek, terwijl hij achteloos het blonde puntbaardje streelde.

Zijn uiterlijk was gesoigneerder geworden; — de lange fladderbaard omgevormd tot 'n klein Henri Quatre baardje; — ook geen artistiekerigheid meer in kleeding; — nee, — 'n correcte mijnheer.

Terwijl de dames plannen maakten voor 'n nieuw liefdadigheidsfeest, en hij haar beloofde tableaux-vivants