is toegevoegd aan uw favorieten.

Het roode hoekje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

Demblon wordt oud, maar zijn ideeën blijven jong. Hij is de man van de oude garde, maar tevens de man met de moderne gedachten. Ik ben overtuigd hier de tolk te zijn van al onze lezers om dien braven kameraad, op het oogenblik dat een zijner voorstellen gaat triomfeeren, hartelijk geluk te wenschen.

LXII. HUWELIJK

r\e spreuk van Christus: „Gaat en Vermenigvuldigt" indachtig geweest zijnde, moesten zij in den echt treden. Hij is een gewezen soldaat die niet in de beste gezondheid van het slagveld weerkeerde.

Zijn meisje is fabriekwerkster, dochter van een talrijk werkersgezin. Hun bruiloft werd plechtig ingezegend in de prachtige trouwzaal van het stadhuis te Antwerpen.

Zij had een nieuwen hoed en nieuwe schoenen. De overige kleeding was van vóór den oorlog. Hij droeg een burger kakhikostuum, dat hij van het leger meebracht.

De ouders van het meisje — de jongen is een wees — woonden, in een versleten plunje, de plechtigheid bij.

Nadat de gewone formaliteiten op het stadhuis geëindigd waren, werd in de buurt een 'glas gedronken op de gezondheid en het geluk van het nieuwe echtpaar. Dan naar huis, waar gefeest werd op echt proletarische wijze: paarden-biefstuk met patat-frits.

Het getrouwd koppel vond geen woonst. Achter alles af, was dat nog zoo erg niet, want meubelen waren er ook niet voorhanden.

Zij hebben nu hun nestje gebouwd in dat hunner ouders en wonen thuis in.

Hun huwelijksreis deden zij den volgenden