is toegevoegd aan uw favorieten.

Het roode hoekje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

LXXXVII1. DE PERS

iQe geuzen uit vroeger eeuwen vochten onder de leus: de waarheid trouw tot den bedelzak. Deze leus kan door velen in onze fijne beschaafde maatschappij omgezet worden met de woorden: „de leugen trouw voor den geldzak". Elkeen weet, dat tijdens den oorlog de Wolfftelegrammen zoolang Duitsche overwinningen gemeld hebben tot Duitschland vernietigd was. Nu komt er bericht, dat persagentschappen der Bondgenooten betaald werden door de verschillende regeeringen om te liegen en deze leugens over heel de wereld te verspreiden. Het was een wedstrijd in het liegen. En wat tijdens den oorlog gebeurde gaat nu nog voort.

Er wordt geen nieuws de wereld ingezonden, dat naar eer en geweten waarheid is, maar wel wat het best betaald wordt.

Zooals een publieke vrouw zich levert aan den meestbiedende, zoo prostitueerden zich de persagentschappen en zekere broodschrijvers, zonder op eigen eer of eigen geweten, te letten. Hun eer hebben zij sinds lang verloren of nooit jgehad, hun geweten luistert enkel naar het rinkelen van het goud.

Juist omdat dit zóó is, zouden de arbeiders van elk land moeten zorgen, dat zij een eigen sterke pers hebben, opdat deze nationale pers over de grenzen heen zou kunnen verstandhouding zoeken, om een wereldsch arbeidspersbureel te hebben. Dat is een groote noodzakelijkheid voor het vaster aaneenknoopen der internationale kameraadschap en een bestendigen en uitbreiden der solidariteit.