is toegevoegd aan uw favorieten.

Morgendauw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MORGENDAUW.

XXI.

Gij, die mij ziet en naar uw oogen oordeelt, — gij, die mij hoort en slechts uw ooren vraagt, — die mij gelijkt aan and'rer menschen voorbeeld en niet uw ziel diep in mijn ziele draagt, —

opdat gij niet mij-zelven valsch veroordeelt: blijft vér van mij — Dat niet uw denken waagt te schenden dit mijn hooger, heilig Oorbeeld, dat in mijn ziel ten leven is gedaagd I...

Mijn macht, — mijn Ik leeft in mijn dieper Zelf > d4ér zal uw blik den luister niet doordringen van mijn hoog-heilig, levens-rijk gewelf

Wat ik u gééf is slechts mijn lichaams-mensch;

zijn uiting is mijn dieper ziele-zingen, —

en dit voor u mijn grootheids-verre grens....

115