Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Moratorium. Onder moratorium verstaat men een wettelijke bepaling, waardoor de betaling van schulden een zekeren tijd kan worden verdaagd onder bijbetaling van rente. De rentevoet wordt in het moratoriumbesluit bepaald.

Wisselpersoneel.

Trekker tireur Aussteller drawer

Betrokkene tiré Bezogener drawee

Nemer preneur Prasentant payee (bearer)

(houder) (Inhaber)

Endossant endossant Vorman(Girat) indorsee

Acceptant acceptant Annehmer acceptor

protest protêt Protest protest

zonder kosten sans frais ohne kosten no charges

geaccepteerd accepté angenommen accepted

incasseeren encaisser einziehen to collect

incasso encaissement Einzug collection

aanbieden présenter vorzeigen to present

vervaldag échéance Verfalltag duedate

advies avis Bericht advice

intrekken annuler widerrufen to cancel

uitstellen proroger aufschieben to delay

terugvragen reclamer zurück fragen beg to return

betaald payé bezahlt paid

onbetaald impayé unbezahlt unpaid

disconto escompte Diskonto discount

rente interêt Zinsen interest

zegel timbre Stempel stamp

Gedomicilieerde Wissels.

Wanneer men een wissel betaalbaar stelt bij een derde door bij accepteering te vermelden „betaalbaar bij de Nieuwe Bank alhier" is de wissel gedomicilieerd, hetgeen beteekent dat de betrokkene domicilie neemt aan het adres waar de wissel betaalbaar is gesteld.

Sluiten