Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreuren; Fleur vulde zijn geheele hart. Ten slotte droeg ze toch zijn naam en hij verlangde volstrekt niet naar den tijd dat ze dien zou veranderen. Als hij inderdaad ooit aan die catastrophe dacht, werd dit verzoet door het vage gevoel, dat hij haar rijk genoeg kon maken om misschien den. naam van den man die haaf zou trouwen te koopen en te niet te doen, — waarom niet, sinds naar het scheen, vrouwen heden ten dage gelijk waren aan mannen? En Soames, heimelijk overtuigd dat ze het niet waren, streek zijn gekromde hand heftig over zijn gezicht, om die ten slotte op zijn kin te laten rusten. Dank zij zijn gewoonte om matig te zijn, was hij niet dik en kwallig geworden; zijn neus was bleek en dun, zijn grijze snor kortgeknipt, zijn oogen onverzwakt. Zijn licht gebogen houding vormde als 't ware een afsluiting en verbetering voor de expansie die zijn gelaat had ondergaan met het terugwijken van zijn grijze haren. De Tijd had weinig verandering teweeg gebracht aan den „meest gegoeden der jonge Forsytes, zooals de laatste — der oude Forsytes Timothy — nu in zijn honderd-en-eerste jaar — het uitgedrukt zou hebben. j u-De schaduw der platanen viel op zijn netten deukhoed; hij had het dragen van hooge hoeden opgegeven -,. het diende nergens toe in dezen tijd de aandacht op rijkdom te vestigen! Platanen! Zijn gedachten vlogen rechtstreeks naar Madrid — met Paschen vóór den oorlog, toen hij zijn opinie moest vaststellen omtrent dat schilderij van Goya, had hij een ontdekkingsreis gemaakt om den schilder ter plaatse te bestudeeren. Het werk en de maker hadden indruk op hem gemaakt - groote lijn, werkelijk geniaal! Hoog als de prijs was die voor dit schilderij gevraagd werd, zou hij zelfs nog hooger vragen voordat het publiek met hem afgedaan had. De tweede Goya-rage zou zelfs nog grooter zijn dan de eerste; o, zeker! En hij had gekocht. Op die reis had hij — wat hij nog nooit gedaan had — een copie besteld van een fresco „La Vendimia" geheetèn, waarop een meisjesfiguur met gebogen arm voorkwam, die hem aan zijn dochter had doen denken. Hij had ze nu in de galerij op Mapledurham 8

Sluiten