is toegevoegd aan je favorieten.

Gezangboek der Hersteld Apostolische Gemeente, Apostel-Distrikt Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

309

2.

O, mijn Heiland, veel te weinig

Mint mijn ziel U nog in druk; Help mij, milde vredes-koning,

Dragen 't zachte Heilands-juk. Dagelijks voel ik mij kleiner,

Dagelijks vind 'k nieuwe schuld, i Neen niet altijd, niet volkomen

Is mijn hart met dank vervuld.

3.

Gij, Heerl kent wel mijne zwakheid,

Doch „verwacht" en hebt geduld; Doe mij aan Heer met Uw sterkte,

Gij mijn ziel met kracht vervult. Doe mij vaster aan U hechten,

Vorm mijn harte, U ter woon, Slechts naar U is mijn verlangen,

Slechts naar U, des Vaders Zoon.

4.

Ja, doordring met Uwe liefde

Mijne ziel, die naar U dorst, Geef haar nieuwe levenskrachten,

Ja betoon U: Levensvorst, Jezus, Gij mijn zielsverlangen.

Angstig vraagt het moede hart: Heiland, kom en droog mijn tranen, '

„Kom en lenig mijne smart."