Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

gehad hebben, wanneer „Vooruitgang" aldaar niet remmend op de broodprijsverhooging had gewerkt? Wij grijpen siechts een paar voorbeelden, doch kunnen het karakter van het particuliere bedrijf en de noodzakelijkheid om de verbruikersbelangen te beschermen niet eenvoudiger ■en treffender schetsen dan door te wijzen op de wettelijke bepalingen getroffen met een snelheid en van een scherpte, als alleen tegenover roofdieren past.

Voor ons staat vast, dat elke verbruiksvereeniging aan hare leden en aan de geheele bevolking enorme, niet te berekenen voordeden heeft bezorgd. En niet alleen de coöperatie aan hare leden en anderen, maar ook de Handelskamer op haar beurt weer aan de vereenigingen.

Gaarne erkennen wij, dat tal van uitstekende regeeringsmaatregelen van grooten invloed zijn geweest en geenszins willen wij den beteugelenden factor der onderlinge concurrentie in dit betoog uitschakelen, evenmin ontkennen dat de publieke verontwaardiging aan prijsopdrijving grenzen kan stellen. Maar wij vragen daarbij zeer uitdrukkelijk, om erkenning van den invloed der coöperatieve actie. De in geheel Europa sedert tientallen jaren door millioenèn coöperators gepropageerde noodzakelijkheid, om onder de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen meer, veel meer aandacht te schenken aan een logisch en vredelievend systeem van voortbrenging en verde ling, gebaseerd mede op de levenseischen van den consumeerenden mensch, moet een ommekeer gebracht hebben in de algemeene publieke opinie, moet van invloed geweest zijn op de besluiten van regeering en volksvertegenwoordiging, wier leden niet zelden warme coöperators zijn."

Hoe geheel anders zou de maatschappij er voor hebben gestaan, indien alles meer coöperatief ware georganiseerd gaweest vóór den oorlog. Dan hadden de Ministers zich niet voortdurend behoeven bezig te houden met maximum-

Sluiten