is toegevoegd aan uw favorieten.

Het erf der vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCÈNE V. Hajo. Hajo.

Liberale staatspartij, partij van mannen, Die aan niets en ook niet aan zich zelf Gelooven, maar die te lui zijn of te laf, Om de waarheid in het aangezicht te kijken, En die, door hun vrij zijn van elk inzicht In den zin van 't leven, Maar niet vrij van 't aardsche slijk,

Dat hun den dag, den avond en den nacht verzoeten kan, Het schip van staat maar laten drijven, Zoolang 't hun goed gaat.

De Fransche Revolutie, die in haar daden de zonde deed,

En in haar denken de zonde niet erkende,

Heeft den geestesboom geplant,

Waarvan het ziel-vergeten liberalisme

De gevaarlijke vrucht met lokkend hulsel is,

Die de ontwikkelde klassen in Europa

In de negentiende eeuw vergiftigd heeft.

De zonde is een feit der schepping.

En wee hem, die haar macht niet acht!

Het menschdom is, als ook elk kind zijn jaren,

Zijn wond'ren weg door d' eeuwen,

Slechts begonnen als een grootsche mogelijkheid,

Besloten in het hulsel van de natuur van 't dier.

Al voeren de verborgen krachten,

Die God in den mensch gelegd heeft,

Hem later ook tot groote hoogten,

Van willen, kunnen en besef,

83