Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

EEN ONGELUKKIGE VROUW.

van de winkeliers, ze bleven twee jonge dames, die er een eerlijk bestaansmiddel in vonden de goed-gemeubelde kamers te verhuren aan kantoorbedienden en studenten, sliepen op een ruime en lichte zolderkamer, aten in een klein vertrek aan straat zeer haastig af want de eene tafelschel klonk na de andere door het huis, zoodat er alweer gezorgd moest worden voor het afnemen van schalen en borden, alsook voor het opbrengen van de verschillende thee-serviezen.

Ook al praatten de menschen er schouderophalend kwaad van; Martha en Johanna waren afgepast en koel-fatsoenlijk tegenover de kamerbewoners en als een handtastelijke vroolijke charmeur-student wel eens poogde de frissche meisjeswangen aan te raken, dan ontweek zoowel de een als de ander die al te intieme toenadering.

Zoo gingen eenige jaren van werkzaam leven voorbij, toen Johanna trouwde met een rijken candidaat-notaris, in Maastricht wonen ging, en Martha met de eenige hulp van

Sluiten