is toegevoegd aan uw favorieten.

Droeve uren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

touwtje vast gebonden nooddeur telkens tegen het huisje aan, zoodat de scharnieren piepen en schuren; en het gedeeltelijk reeds vergane bruggetje kraakt en buigt onder den druk van den moddervloed. Maar noch het een, noch het ander kan haar vertrouwen maar één oogenblik aan het wankelen brengen.

De volgende dag verstrijkt zoo rustig als de eerste; evenzoo de dagen daarop.

De kinderen waren door de tusschenkomst van een paar medelijdende notabelen uit het dorp op school aangenomen, en maakten onder leiding van den meester, een oud vriend van hun vader, goede vorderingen. De vrije uren werden ook gebruikt, want niet was de schooltijd afgeloopen, of het zusje ging onder toezicht van Djoeke aan het werk, het broertje aan het knoopen van netten; en zoo leerden zij zelf de bewoners van Geelkerken gunstig voor zich stemmen.

Aan Djoeke gelukte dit maar gedeeltelijk; want de oude visscherman en allen, die