is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jonge liefde in een oude stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

zei hij, dat het dan toch Van oom niet verstandig en opvoedkundig was, die theorie te leeren aan een jongen van zijn leertijd. Hij wond zich op en zei, dat hij liever dood wou gaan, dan te leven in zoo'n wereld, als de wereld dan werkelijk zóó was. Hij zou niet iedereen kunnen en willen aanzien met de gedachte : hoe kom ik op een veilige manier aan jouw geld. Oom hoorde hem aan en lachte spottend. Dat maakte Nico zoo kregel, dat hij zoo verachtelijk als hij kon, zei: foei! Tante Marie zag, dat oom zich zou gaan opwinden en ze zei, dat hij niet zoo brutaal behoefde te wezen en dat hij, Nico, dan maar in zijn groote wijsheid moest oprapen, wat oom in zijn domheid liggen liet. Nico begreep het niet duidelijk, maar hij zag wel, dat hij het leelijk verkorven had en ging maar naar boven.

Een paar dagen later hoorde hij van Nora, dat ze dien avond in de huiskamer lang over hem hadden gesproken; Nora's moeder had gevonden, dat Nico nog zoo erg ongelijk niet had, dat je zooiets niet moet zeggen tegen een jongen van 15, 16 jaar. En tante Truus had gezegd, dat Nico, die anders zoo'n goedig kalf van een jongen was, dan toch maar rake giftige hatelijkheden kon zeggen. Oom had geoordeeld, dat hij een brutale rekel was en dat die