is toegevoegd aan uw favorieten.

Trouwplannen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

— Maar dat gry'ze manteltje, juffrouw, dat beneden in 't raam staat, heb u d'r zóó niet een hier?

— Zeker dame, zei de jriffrouw, en haalde een beige te voorschijn. Ziet u 's, die is heelemaal 't zelfde, alleen 'n bestendiger kleur...

Of deze Of hoe vindt u die... en aldoor

kwamen er nieuwe modellen, totdat Leentje door die veelheid van soorten geheel verbijsterd werd en verklaarde de beige, och, ja, óók wel mooi te vinden

Het grfjsje had méér koopsters gelokt, en

't was de laatste van die kleur de

juffrouwen hadden dus order gekregen de dames zoovéél mogelijk hun keus op een anderen mantel te doen bepalen. En de juffrouw zei, dat grijs zoo gauw verschoot, dat ze juist de minder mooie mantels in het raam zetten, omdat ze zooveel van de zon te lijden hadden en vroeg nog eens hoe ze dachten over de beige, die was toch zoo lief

— Die dan maar nemen? vroeg juffrouw Bolk, die moe werd, en wie het verveelde nög langer te delibereeren.

— Goed, Moe, zei Leentje, die niet meer durfde zeggen, dat ze de grijze liever had.

De juffrouw verzekerde, dat de mantel als geschilderd zat, en dat ze er genoegen van hebben zou, en praatte voort, tot juffrouw