is toegevoegd aan uw favorieten.

Een goed humeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-43-

Knies Kaarten voor ' t buurt stellage van de Nationa¬

le Bond, voor 't vuurwerk in de Oppert. Kan je tvvje Bunkie 's tracterenl Hier, Stevendons» (gooit meer kaarten) ga jij maar's met Jans ah lli Ulér:

St even Die mag niet.

Knies Zal ik wel voor zorgen.

Juffer Das. Die Knies, altoos verrassingen'.

Steven Waar hei je die nou weer opgediept?

Kn±es Klantjes, Steven, dankbare klantjes; - en

wacht, 'n fooi voor 't repasseren, die komt jou toe. (gooit geld).

steven (tot juffer Das) Zeg's dat de zaak niet

bï&eTL £

Knies Wat je maar bloeien noemt; 'k breng juiste-

ment 'n Jobstijding. Is de baas al thuis? De Klok van de Oost er-kerk; we krijgen de reparatie niet, hoor.

Steven Hadden we daar dan ook al om angehouwen?

101168 Zekerlijk had ik. Doch we bennen hier de Here

te paapsi

Steven Wat noufl

Knies Ja» als ze de baas ook iedere Zondag met 'n

seker iemand uit wandelen zien gaan; ken je 't ze niet euvel duiden. Edoch, elk mens zijn vrijheid; wat jij? (zijn hoofd verdwijnt).

Juffer Das Te paaps 1

St even Die Prunard ook*.

Juffer Das An wie de schuld?