Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plan voor, om onder hun opperleiding alle Grieken tegen den koning der Perzen te laten optrekken. In welsprekende bewoordingen en met groot patriotisme bewijst hij hun uit de geschiedenis, dat hun de heerschappij over Griekenland toekomt.

Kort daarop werd de tweede Atheensche zeebond gevormd. Weldra echter zag Isokrates, dat zijne verwachtingen omtrent de Atheners illusies waren en dat zijn vaderstad niet meer in staat was haar oude macht te herkrijgen. Hij zag echter met het zekere instinct van een journalist te goed dat het heil van Griekenland in een monarchie lag, om zijn plan op te geven. Toen hij dus Athene's onmacht gewaar werd, wendde hij zich in een redevoering tot Iason, den tyran van Pherai (in Thessalië). Wellicht heeft deze ondernemende man voor het plan van I. gevoeld; hij werd echter in 370 vermoord.

Na den vrede van 346, die een einde maakte aan den heiligen oorlog, dien Philippus van Macedonië tegen de Phokiërs voerde, richtte hij zich tot dezen koning. Hij was overtuigd, dat hij de eenige was die zijn plan ten uitvoer zou kunnen brengen. In deze redevoering legt hij Philippus het programma voor van den tocht, dien Alexander ten uitvoer bracht. Hij is de profeet van het Hellenisme. De ver-

2

Sluiten