Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwerp 1872.

4

GOEDEREN. Maatstaf. Regten.

GOUD en ZILTER gemunt «f^>r«^®j Wi

d » » goud- en zilverwerk, galon, passement en draad . Waarde 10 pet.

hars /••*.;£/ vrij'

HOUT, gezaagd of ongezaagd, scheepsbouw- en timmerhout, daaronder begrepen masten, spieren, riemen en

ander rondhout vrlJ"

HOUTWERK (1) Waarde. 6 pet.

ijs • • • vrij-

IJZER, in staven, stukken, roeden of platen, spoorstaven, lasch- en verbindingsplaten voor spoorwegen, buizen voor waterleidingen, ijzeren gaspijpen, assen en wielen (2), gegoten of getrokken ijzeren laadbooten of praauwen, geraamten van ijzeren gebouwen, loodsen of pakhuizen, bouten en spijkers, ijzerdraad, scheepsankers, scheeps-

kettingen en scheepsspillen. . v

» ijzerwerk, gegoten, geslagen,

geplet of gesmeed, niet afzon- . in .

derlijk genoemd Waarde. 10 pet.

INSTRUMENTEN, mathematische, physische, chirurgicale, optische en mu-

ziek-in8trumenten •■ J'

Yerwjjzingen.

GENEVER. Zie gedistilleerd. GUANO. Als mest.

GERAAMTEN voor IJZEREN GEBOU- HAMMEN. Als uieesc/i.

WEN loodsen en pakhuizen. Zie ijzer. HANDSCHOENEN. Als kleederen, ge-

GEREEDSCHAPPEN. Zie fabriek en »»BAK eQ ciGAREN. Zie

stoomwerktuigen. , :

GESLAGEN WANT. Zie touwwerk. mn7irTT1RFN zie met-

» of GEPLET KOPER. Zie koper. HENNEP-MANUFACTUKLN. He ma

GEWEVEN of GEBREIDE KLEE- nufacturen van katoen.

DINGSTUKKEN. Zie kleederen. HOEDEN en PETTEN. Als kleederen.

GLASKORALEN Zie brillenglazen. HOUTGEEST. Zie gedistilleerd.

GLASWERK. Zie glas en glaswerk. HOROLOGIEN. Zie uurwerken.

GRASLINNEN. Als manufacturen IJZERDRAAD. Zie ijzer.

van katoen. IJZERWERK. Zieker.

Bjjzondere bepalingen.

g WT^S^^im^ -orden >1 den Invoer belast als rijtuigen:

Sluiten