Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigd, dat wanneer wij straks rond gaan, allen die hiet aanwezig zijn met mij eens zullen zijn, dat dit gebouw met zijn ruime zalen vol licht en lucht, maar sober en eenvoudig ingericht bij uitstek geschikt is voor de huisvesting van een modern bureau en doelmatig voor de administratie van dezen omvangrijken tak van dienst.

De grondslagen zijn aldus gelegd en met Uwe medewerking, Mijne Heeren leden van den Raad, hoop ik ze zoo stevig te maken, dat de Raad in allereerste plaats volkomen berekend blijkt te zijn voor de uitvoering van de belangrijke wetten, welke hem thans is opgedragen, en tevens van den aanvang af rekening gehouden kan worden met het perspectief, dat zich in de toekomst afteek ent.

Hiermede Mijne Heeren verklaar ik deze eerste vergadering van den Raad van Arbeid geopend.

Sluiten