Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

van genot over het vele — haast niet te gelooven — dat hij zoo onverwachts ten geschenke kreeg ! Toen zijn vreugde eenigermate sleet, hinderde het hem, met bedwongen wrevel, dat het zakje slechts ten halve gevuld was en zich zooveel ledig papier boven het windsel van het lintje bevond! Hiermede gaf hij geen blijk van schrokkerigheid, welke ondeugd trouwens niet in zijn aard lag; zelfs in deze prilste jeugdjaartjes dook het spook van de hebzucht niet in hem op en spéélde hij liever met lekkernijen, dan deze terstond te verorberen. Hij legde er enkel zijn natuur mede aan den dag, door zich de vraag te stellen: „waarom ?", doch vermocht het motief niet te doorgronden, wijl hij, in zijn ongevormde verstandelijkheid, de wegen niet vinden kon, waarlangs hij zoeken moest om bij de waarheid aan te landen. Hoe het verder met het lekkers is afgeloopen, ging in zijn memorie verloren, ook hoe het er uitzag en smaakte.

Op zijn vierde en vijfde jaar bezocht hij de bewaarschool; eiken morgen werd hij door het rossige dienstmeisje,'dat hem bij het handje vasthield, weggebracht; op zijn rug bengelde een groen trommeltje, dat zijn moeder trouw vulde met zorgvuldig aan blokjes versneden boterhammetjes en waarop, in witte letters, geschilderd stond: „mijn twaalfuurtje." Vaak mocht hij daar op een hobbelpaard zitten, eerst op het kleine, later op het groote, dat dan ook veel beter hobbelde en om de beurt beklommen de andere kindertjes, die toch al jaloersche blikjes op hem wierpen, het houten dier, dat gemoedelijk-gelaten met zich liet spelen.

Op een keer mochten de jongens en meisjes zich op de binnenplaats vermaken ; na een handgeklap van de juffrouw stapten ze, met opgewonden bedrijvigheid, de banken uit, trippelend en huppelend naar de achterdeur, die rechtstreeks toegang naar buiten verleende. Paultje echter, die op de achterste rij in de klas zat, bewoog zich niet; de mededeeling, om te gaan spelen, was niet tot hem doorgedrongen. Hij droomde, niet uit doezeligheid, doch in een

Sluiten