is toegevoegd aan uw favorieten.

Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 299—§ 303

166

Voor deze verwarde en moeilijke kwestie lijkt het mij het beste de verschillende woorden met hun rijmwoorden te vermelden.

§ 299. boeren (ohd. burian) met samenstellingen en afleidingen.

ö-uitspr. is m.i. alleen zeker in:

87,73 ooert; oerboert: versmoert: hoert,

112,140 toern: oerboeren (B coren: oerboren).

ö of in sommige gevallen ^uitspraak is aan te nemen in 10,85 oerboeren: oersmoren; 10,113; 76,43; 101,103 oerboeren:koeren (wett. bepaling); 57,123 ghebueren (B geboren): uren; 60,11 naturen: teschuren: beruren -.schuren: besuren:gheburen; 64,83 gheduren:gheburen; 66,117 ghescoert: oerboert; 95,218; 102,37; 104,55; 119,29 oerboert: ghecuert; 102,191 buren (Bgeboren).- naturen; 40,19; 103,71 trueren: ghebueren ; 102,109; 104,87; 114,69 gheboren: schoren (scindere).

§ 300. boort (v. e. schip) heeft steeds ö, in rijm op ooert (31,4 en 119,16); accort: onghestoert: boert (60,38); toebehoert (90,103), zoodat we ook wel ö mogen aannemen voor 39,63 boort: ghescoort (B ghestoert).

§ 301. doer (adv.) had ö en ö, blijkens de rijmen op keur (B meestal coer 10,25; 70,131; 85,195 en 86,63) en op scriftuer (20,77).

§ 302. doer (porta) trof ik alleen in rijm aan op keur (106,165).

§ 303. Haast niet te ontwarren zijn de vormen en samenstellingen van kiesen, coeren (kören), curen (curare), becoeren (bekoren of bekören) en coren (braakneiging hebben). Het deelwoord van kiesen leest men als rijm op: ooren (adv. 61,95), ghesworen (61,175), ooren: horen: schoren (87,28