Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

dat moet ons streven zijn, maar met ons verstand moeten wij daarheen.

Wij zullen nooit de liefde en de vrede krijgen als wij niet vurig voor dat doel strijden. Wij moeten gewapend staan met ons verstand en elke theorie die komt, uit den naam des Vaders des Zoons of des Heiligen Geestes moet uit het brein des menschen gedreven worden.

Laat ons de natuur gehoorzamen, haar moeten wij Onderdanig zijn. Zij is het die ons drijft naar het einde en zal ons niet misleiden. Laat Jezus blijven die Hij geweest is ; hij was als ieder ander 'mensch. Niets is er zelfs meer wat een vaste waarheid geeft, dat hij bestaan heeft. En dat weinige, dat als bewijs voor zijn bestaan wordt aangevoerd, is te weinig om het te gelooven. Maar laat ons aannemen dat hij bestaan heeft, waarvoor zouden wij hem dan nog eeren. Christus die reeds bijna 2000 jaren dood is, was mensch als ieder ander van zijn tijd; hij was niets geleerder, nog eerder dommer, want vt ór zijn tijd sprak Christus niet eens Grieksch. Thans heeft men 2000 jaren met Christus geworsteld, en komt nu nog de heer Meyll met den Christus, Dien hij een schoon hemd heeft aangetrokken. Werpt slechts een blik op het Christendom, hetwelk gewoed heeft van af den tijd van Nero, en men zal walgen van de onrechtvaardigheid en ontucht, welke plaats vond in den naam van Jezus den verlosser En nu na 2000 jaren wil de heer Meyll ons dien Jezus komen voorstellen, als de verlosser en zaligmaker der menschheid.

Laat ons niet zeggen als Jezus en de heer Meyll .,Uw wil geschiedde" maar onze wil geschiedde, zoolang wij de macht daartoe hebben. Laat ons trachten de aarde als een hemel te maken, omdat wij het hiernamaals

Sluiten