Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

Ondanks hun groote gebreken, hebben de Brielsche Rederijkers de reformatie in Gereformeerden zin voorbereid.

Het rampjaar 1672 heeft het geestelijk leven in Den Briel verdiept.

De invloed van den Staat op de Kerk heeft in Den Briel bij grooten schaduwkant ook groote lichtzijden gehad.

Het doopen van kinderen uit omliggende gemeenten door Ds H. De Cock van Ulrum was een kerkrechtelijke fout.

De betoogtrant in Zondag 5 . en 6 (Heid. Catech.) is meer anselmiaansch dan schriftuurlijk.

Rechtstreeks moet het gezag der H. S. tot ons spreken door het T. S. S. als een groep van boeken ons van God

Sluiten