is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken en brokken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twaalfde Brok.

Een rechtsgeding.

" Als het te lang duurt, staat het niet fraai, „ zegt het spreekwoord, en het spreekwoord heeft gelijk. Dus, om eene lange geschiedenis kort te maken, zal ik, met eenen enkelen sprong, tot aan de laatste tijden van mijn verblijf in Amerika over springen, en daarna vertellen, hoe ik van daar vertrokken ben.

Ik had nu het gcootste gedeelte van Noord-Amerika doorreisd en bevond mij te Savannah, in den staat van Georgia. Er waren in die stadi twee gestichten voor de opvoeding der jonge lieden, Chatam Academy en Savannah Lyceum. Met de aanbevelingsbrieven, waarmede ik goed voorzien was, werd ik gereedelijk in beide gestichten aangenomen als professor der philologie. Daarenboven, zoohaast mijne leerwijze bekend werd, had ik zoo veel bijzondere lessen als ik konde aannemen. Daar zoo wel mijne plaats van professor in de twee gestichten, als de lessen die ik daarbuiten nog konde geven,zeer mild betaald werden, zag ik mij, na verloop van drij jaren, in staat gesteld, vaarwel te zeggen aan het on-