Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

blz.

INLEIDING 1—5

De tegenstelling van oude en nieuwe mathesis, 1.

— Het probleem tweeledig: verhouding van wiskunde tot logica en physica, 2. — De drie hoofdrichtingen, 3.

— Methode en indeeling, 4.

HOOFDSTUK I.

HET CONSTRUEEREND DEEL Sf 6—19

§ 1. Aprioristische constructie der mogelijke oplossingen van

de voornaamste problemen 6—19

Litteratuur. Apodieticiteit en algemeene toepasselijkheid der wiskunde, 6. — De vier hoofdvragen, 7. — 't Monisme herleidt deductie en inductie tot een van beide en splitst zich in empirisme en formalisme, 8. — 't Dualisme verbindt deductie en inductie in de synthese apriori, 9. — Wiskunde en empirie bij monisme, 10. — en dualisme, 11. — De vraag naar genetischen oorsprong en transcendentalen grond bij de normen, 12.

— De behoefte aan Goddelijke normen voor het dualisme, 13. — Inhoud der intuitie, 14. — 't Principium identitatis en 't getal, 15. — Tijd en tijdsmaatstaf (v o n Baer), 16. — De ruimte in 't monisme, 17. — en in 't dualisme, 18. — dat ruimte en tijd niet op 't zelfde plan stelt, 19.

Sluiten