is toegevoegd aan je favorieten.

De wijsbegeerte der wiskunde van Theistisch standpunt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

met: "p sluit p in". De implicatie eischt sommige onbewijsbare oordeelen, tien in getal.*) De classen-calcuul *) onderstelt niet meer, als bij P e a n o, de ondefinieerbaren : classe en relatie van een individu tot z'n classe, maar uit zuiver methodische *) redenen, de volgende : relatie van een individu tot z'n classe (e), *) oordeelsfunctie (<p) *) en „zoodat". Wat de laatste betreft: de waarden van x die de oordeelsfunctie a»t waar maken zijn als de wortels van een vergelijking zóó, dat qm=& waar wordt. •) Deze grondbegrippen eischen dan weer twee oorspronkelijke oordeelen. *) Een classe bestaat wanneer ze minstens één term (Gegenstand) bezit. *) We hébben er geen bezwaar tegen, maar merken dan toch op, dat, indien de lelatie van een individu tot zijn classe een fundamenteel begrip is, 't logisch onhoudbaar is later het getal te doen berusten op de classe, daar „individu" toch eenheid en dus reeds 't getal onderstelt en daarom 't getal nog fundamenteeler is dan 't begrip: relatie van een individu tot z'n classe. In de bespreking van de relatielogica *) namen we reeds als haar definitieven vorm aan wat Russell thans biedt: we kunnen de uiteenzetting daarom hier voorbijgaan. Slechts de conclusie zij vermeld : materieele implication is evenals («) een relatie.10) Dit tweede hoofdstuk van het eerste deel stuit

x) a.w.* § 16.

*) a.w., § 20/27.

*) Sur la logique des Relations, t.a.p.

*) a.w., § 21.

6) a.w., § 22. •) a.w., § 23.

7) a.w., § 24. •) a.w., § 25.

*) Zie hierboven, § 7. Russell, a.w., § 30.