is toegevoegd aan uw favorieten.

Spinoza, Jacobi, Lessing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

X.

' Wanneer men op het standpunt van het psychisch monisme aanneemt, dat aan de tijdelijke werkelijkheid een tijdlooze ten grondslag ligt, dan is het uiterst bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk, zich van de verhouding dezer beide werkelijkheden een voorstelling te vormen, daar het causaliteitsbeginsel hier niet van toepassing zal kunnen zijn.

XI.

Een der meest gewone fouten van de utilitaristische ethiek is daarin gelegen, dat men het lustquantum, dat het gevolg is van de „goede" handeling, mede tot de motieven van zulk een handeling rekent.

XII.

De humor is een diepere en echtere uiting van pessimisme dan de satire.

XIII.

Het boek van Reynaud: „Histoire générale de 1'influence francaise en Allemagne" bewijst, ondanks het zeer omvangrijke materiaal, m. i. niet, dat de Duitsche beschaving, met name op het gebied der letterkunde, niet dan een voortzetting der Fransche zou zijn.

XIV.

De opvatting van den kunstenaar, zooals de Duitsche schrijver Thomas Mann die in „Tonio Kroger'' en „Der Tod in Venedig" heeft uitgesproken, vertoont een merkwaardige overeenstemming met sommige paradoxen in Oscar Wilde's „Intentions".