Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGER, ALS EEN LEVIET.

Als op zijn Godevaart, snelvoetig, een leviet, Die — als de wachter op de hooge tinnen Den dageraad in 't Oosten ziet beginnen — Ten tempelgang zich spoedt, en rond zich spiedt,

De wereld in haar kuisch ontwaken ziet : Haar uchtendfrisch gelaat glimt d'oogen binnen Ten klaren spiegel van de zuivre zinnen. In wierookwalmen kringelt een nieuw lied

Uit d'eerbiedwaardigheid der offerbede.

Hij heft, verrukt, d'amphoor — en spelend beeft

Een zilverglim in de kristallen schaal.

Zanger, als een leviet voor God getreden !

Uw lied van God èn lente zegepraal.

Dat in uw aardsche schoon Gods aanschijn leeft !

8

Sluiten