is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorhof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En èl rijpt in de zegenende lucht

Den herrefst tegen, en verbloeit tot vrucht.

Het bleeke goud van veegen zonneschijn Lijkt een antieke rijkdpm uit een schrijn,

En hult de boomen in een koorgewaad Van oud en eerbiedwaardig goudbrocaat.

Alles is klaar en argeloos en groot, Simpel het leven, simpeler de dood.

Ik draag nu, in dit zilverige licht,

Als een amphoor mijn ziel tot U gericht.

Vervuld van zuivere tevredenheid, Heb ik een kuische offerand gewijd.

In dezen maagdelijken morgenstond Is 't, of G' een minnelijken engel zondt.

Ik ben tevree... Pluk, Heer — ik ben bereid Een plant, die neerbuigt naar de eeuwigheid.

Dit klinke, zuiverlijk, als een cantiek Van aardegeur en engelenmuziek.

ü