is toegevoegd aan uw favorieten.

Soli Deo gloria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

ALLEEN.

De droefste toestand in het leven Is als men voelt „ik ben alleen ,

Hoe ver 'k mijn blikken ook laat weiden, 'k Speur geen verwanten om mij heen.

'k Heb ook geen vrienden, die in 't lijden Mij bieden troost voor 't zoekend hart;

Ach, 'k ben alleen, alleen op aarde, Er is geen grooter, dieper smart.

„Alleen", dat hoeft gij niet te wezen, „Alleen" is slechts de egoist,

„Alleen" is hij, die t hooger leven, „Alleen" is hij, die Christus mist.

Want, waar gij U ook moogt begeven, Al leidt Uw weg langs rotsen heen,

d' Almachtige hoort naar Uw klagen, Gij zijt met Hem, en niet „alleen".