is toegevoegd aan uw favorieten.

Kantteekeningen op de Haagsche conditiën 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

is een exceptie als de voorgestelde niet meer dan billijk.

In de Amended Code is ingelascht een nieuw nummer 3, zoodat de deviatie onder nummer 4 wordt genoemd.

No. 3 van Art. IV in de Amended Code luidt: The shipper to the same extent as the carrier shall not be responsible for loss or damage sustained by the carrier or the ship arising or resulting from any of the causes particularised in the above Section 2 under the headings, b, c, d, e, f, g, h, j, k, p and q. Allicht zou ik meenen is de inlader voor al die dingen niet aansprakelijk. Het lijkt mij een geheel overbodige poging tot volledigheid. Een toelichting heb ik nergens kunnen ontdekken. Het is mij ook onmogelijk een geval te bedenken, waarin een inlader van een dergelijk exceptief verweer zou gebruik moeten maken.

Van Art. IV 7 van de Hague Rules is in de Amended Code een apart Artikel V gemaakt. Het is gelijkluidend aan Art. IV 7 van de Rules, n.1.: A carrier shall be at liberty to surrender in whole or in part all or any of his rights and immunities under these Rules, provided such surrender shall be embodied in the bill of loading issued to the shipper. I. p. v. immunities under this Artic\le staat er: under these Rules. De bedoeling van het Artikel in de Haagsche Conditiën was, dat het de Conditiën in haar geheel zou beslaan. De redactieverandering en de veranderde plaatsing doen dit duidelijker uitkomen.

Aan Art. V (de speciale omstandigheden) in de Amended Code Article VI geworden, is toegevoegd de zin: Provided that this Artickle shall not apply to ordinary commercial shipments made in the ordinary course of trade, but only to othe'r shipments where the character or condition of the property to be carried or the circumstances, terms and conditions under