Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Zoodra op de dag der stemming de tijd voor stemmen verstreken is, worden de bussen verzegeld, en onmiddellijk gezonden naar het centraal bureau van dat district. Hier worden de stemmen voorloopig geteld, daarna in één groote bus gedaan, waarop naam (of nummer) van het district, daarna weer verzegeld en zoo spoedig mogelijk gezonden aan het hoofdbureau in Den Haag.

Hier worden alle stemmen opnieuw geteld, (districtsgewijze).

Het totaal aantal geldige stemmen in Nederland uitgebracht is nu bekend, evenals het aantal op iedere partij afzonderlijk.

14e. Om het aantal zetels uit te rekenen, waarop iedere partij recht heeft, vermenigvuldigt men het aantal stemmen dat een partij verkregen heelt, met 100, aangezien het aantal zetels 100 bedraagt. Men deelt dit getal door het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Zoovaak dit gaat, krijgt de partij één zetel, terwijl de resteerende zetels toekomen aan die partijen, welke de grootste breuk overhouden, dus het grootst aantal ongebruikte stemmen.

Nemen we weer aan, dat dezelfde partijen meedoen als in 1913, en stellen wij het totaal aantal uitgebrachte, geldige stemmen eens op 836989, een willekeurig getal.

Stellen wij eens, dat de verschillende partijen het volgend aantal stemmen kregen, nl.:

A. R. Chr. Dem. Chr. Hist. Chr. S. Partij Nat. P. Partij Prot. Kiezersb. R. K.

68109 7022

54236 1320 1063

19756 212328

Over te brengen

363829 stemmen.

Sluiten