Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

dat zij neerknielden in afwachting van wat komen zou.

Stil en aandachtig wachtten zij en plotseling werd hun oor gestreeld door een schoon en zang.

Onbeschrijflijk mooi klonken de tonen; zij meenden woorden in de melodie te kunnen onderscheiden, die klonken als „Eere zij God in den Hooge, Vrede op aarde, in den mensch een welbehagen!"

En zij werden vervuld met ontzag en groote blijdschap; hunne oogen naar den hemel opheffende zagen zij een groote stralende ster, die zij nimmer aanschouwd hadden.

Deze ster stond vlak boven een plaatsje, Bethlehem genaamd; als door een sterke macht gedreven snelden zij daar heen, zich afvragende wat de beteekenis van het mooie licht wezen kon.

En ziet!... de ster bewoog zich en zij volgden met snelle schreden, voelende dat zij spoedig de beteekenis van dit alles begrijpen zouden.

Zij volgden tot de ster plotseling stil hield boven een klein stalletje.

Aarzelend bleven zij staan, tot één van

Sluiten