is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Staatscommissie voor het pachtcraagstuk ingesteld bij Kon. Besluit van 12 Maart 1919, no. 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

Vorden: de stijging alleen betrekking op gemengd bedrijf; de wederinhuurdere in gematigder condities dan de nieuwe 'huurders.

Zelhem: de stijging bij grasland het hoogst. Eaag-Keppel: de stijging bij nieuwhuur bet meest. Lichtenvoorde: de stijging is beperkt tot enkele gevallen.

Drummen: stijging het meest bij nieuwhuur. Gorssel: stijging is niet algemeen. Twello: stijging bij wederinhuur minder dan bij nieuwhuur.

Wehl: stijging betreft alleen publieke verhuring. Breedenbroek: stijging blijft hoofdzakelijk 'beperkt tot die gronden, die niet voor langer dan 8 jaar verhuurd werden.

Bern mei: 't meest gestegen ie tuinland en vooral bij nieuwhuur. Eist: nieuwhuur meer dan wederinhuur. Echteld: alleen op land van handelsgewassen.

De stijging wordt evenredig geacht met winst, ook met schade; soms acht men de winst de stijging te overtreffen. Tegenstrijdig wordt bericht over de vraag, of door omzetting schade is geleden.

Soberpenzeel: stijging geringer dan de winst, niet evenredig met schade. Nijkerk: stijging hooger dan de winst: niet evenredig met schade. Nijkerk: het losse grasland wordt buitensporig hoog verpacht; voor keuterboeren is die stijging niet evenredig met winst.

Loohem: geen schade door omzetting. Winterswijk: stijging evenredig met winst bij bouwland, niet bij grasland. Aalten: stijging grooter dan winst, geen schade.

Nijmegen: stijging eenigszins evenredig met winst bij bouwland, niet bij grasland

De Steeg: stijging uiterst matig en schappelijk. ïïarfsen, Hattum: stijging niet evenredig met winst. Angeilo: niet evenredig met schade. Doetinchem: evenredig met schade. Zevenaar: stijging niet evenredig met meerdere winst.

Bemmel: winst overtreft stijging. Bemmel: stijging is buiten verhouding met de winst. Eist: stijging is lager dan de winst. Dodewaard: niet evenredig met de winst. Dreuinel: stijging niet evenredig met de winst. Batenburg: winst grooter dan stijging.

Uit Appeltern: twee beriohten; het eene: stijging evenredig met winst; het andere; niet evenredig met winst.

Omtrent de oorzaken 'der stijging wordt, voorzoover de vraag beantwoord wordt, bericht: hooge prijzen der producten, duur