Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Oostenrijk maakte en algemeen was het medelijden met den grijzen Keizer-Koning Frans Jozef. De zes hoofdpersonen van het complot werden allen gearresteerd. De bommen bleken afkomstig uit het arsenaal te Belgrado en alle draden der samenzwering wezen naar die stad. Zelfs liep te Londen het gerucht, dat majoor Woja Tankosits, die in verband met den moord op Frans Ferdinand uit Servië vluchtte, niemand anders is, dan prins George van Servië, de gewezen kroonprins. Het gevolg van dit alles was, dat de Oostenrijk-Hongaarsche regeering den 23 Juli 1914 aan Servië een Ultimatum richtte, waarop vóór Zaterdagavond 25 Juli antwoord werd verwacht. Het Ultimatum kwam op het volgende neer: „Servië erkent, door den in Bosnië tot stand gekomen toestand (de annexatie door Oostenrijk-Hongarije) in zijn rechten niet getroffen te zijn. Servië zal zich mitsdien schikken naar de besluiten, welke de mogendheden in verband met Art. 25 van het Verbond van Berlijn zullen nemen. Gevolg gevende aan den raad der mogendheden verbindt Servië, zich zijn houding van protest en tegenstand, die het ten aanzien van die annexatie j.1. heeft aangenomen, op te geven. Het verbindt zich verder, de richting van zijn tegenwoordige politiek tegenover Oostenrijk-Hongarije te veranderen en voortaan met Oostenrijk-Hongarije op voet van vriendschappelijke en buurschappelijke betrekking te leven."

Verder werd er in het Ultimatum op gewezen, dat in Servië sinds lang eene beweging bestond, ten doel hebbende, die gedeelten van Oostenrijk-Hongarije, waarin Serviërs wonen, van Oostenrijk-Hongarije af te scheuren en dat Servië niets gedaan heeft, om die beweging te onderdrukken. Een gevolg van die beweging is ook de vorstenmoord geweest. Gebleken is, dat de samenzweerders bommen en wapenen hebben gekregen van Servische officieren en ambtenaren, die tot de vereeniging „Narodna Obrowna"

Sluiten