Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

LODEWIJK VAN DEYSSEL

spiegelaar, de ontwikkeling van het leven des geestes niet, gelijk dit met den Staatsman het geval kan zijn, van feiten, publieke invloeden en omstandigheden afhangt, maar meestal het levensfeit uitsluitend resultaat te achten is van neiging en overdenken.

Het is opmerkelijk, hoe zelfs geen belangrijke persoonlijke invloed in dit leven is aan te wijzen. De ontmoeting met andrer geschriften heeft, hoezeer hij de gestalten zijner bewondering verheerlijkte in een stijl die dikwijls naderde aan de devotie van het gebed, van Deyssel nimmer gebracht tot maar aanvankelijk volgelingschap eener idee-vertolkende persoonlijkheid. En nog veel minder is uit den geest of mededeelingen zijner werken een vermoeden af te leiden dat Karei Thijm in omgang of gesprek ooit met een oudere een gemeenschap heeft 'gehad, die het karakter droeg van de verhouding tusschen meester en leerling, tusschen Vader en Kind.

Ondanks dit alles zouden wij gaarne aan

Sluiten