is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderlijke geschiedenissen der stof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KRISTAL 1

84

Schreckhorn. Het helle licht daalt naar Peter af, en eindelijk dan, daar schiet de eerste zonnestraal over den sneeuwgevel in het oosten en ijlt naar zijn rotsbalkort als de vuurpijl, die van het strand naar het op de klippen geslagen schip wordt afgeschoten.

Hij ontdekt zijn redders; Liseli is met hem; hij onderscheidt duidelijk haar kleine gestalte tusschen de anderen. Lang nog duurt het, maar de stijgende zon begint hem te verwarmen, en de zekerheid over zijn verlossing is als de koestering der middagzon.

Eindelijk ten lange leste, zijn ze onder aan den noodlottigen rotswand gekomen, en beginnen zij den moeilijken klim tot het punt, waar hij afgestort is.

Hij roept hen toe waar ze moeten zijn; vragen en antwoorden worden gewisseld. En dan komt eindelijk voor Peter het vurig verlangde oogenblik, dat het touw tot hem afdaalt en hij de lus onder de armen kan aanbrengen.

Langzaam, met uiterste voorzichtigheid, trekken ze hem op; hij zweeft boven den afgrond en van ontroering klopt wild zijn hart.

Als het touw ingehaald is, vatten zij hem onder de armen en lichten hem tot hen op.

Gered is Peter!

Liseli weent van blijdschap.

De redders zijn het wonderlijk kristal gewaar geWorden; ze wijzen het elkaar aan, vol verbazing over zijn schitterende schoonheid, diep rood als zijn regel-