is toegevoegd aan uw favorieten.

Studiën en aanteekeningen over Nederlandsche politiek (1909-1919)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONGRES TE ZWOLLE.

105

geval van nood, aanvaard Wordt de meerderheids-resolutie

aangenomen, dan beheerschen wij den toestand.... Een urgentiekabinet is het kabinet-Cort van der Linden niet; het zal de grondwetsherziening achterop zetten. Hoe langer het aanblijft, hoe meer het staatspensioen en het algemeen kiesrecht in gevaar komen .... Het feit dat men is de politieke partij van het proletariaat, stempelt ons nog niet tot de partij die ten allen tijde iets tot stand kan brengen .... Het naieve vertrouwen der arbeiders moeten wij behouden. Al zijn zij niet allen socialisten, wij werken om het hen te doen worden, en moeten wij hun zeggen, dat het socialisme

juist een beletsel is om iets tot stand te brengen ? Men moet

weten, dat indien Cort van der Linden niet slaagt, de sociaaldemocraten klaar staan om het te doen. Zoo wil ik de gouden vrucht binnenhalen, die men nu wil overlaten aan het bon plaisir van andere partijen."

De meerderheidsresolutie is verworpen met 375 stemmen tegen 320 en 15 blanco; de meeste groote afdeelingen stemden tegen.

Zou het kabinet-Cort van der Linden tot stand zijn gekomen, indien de stemming anders uitgevallen ware? Wij weten het niet; maar dit is zeker dat zijn levenskansen door de verwerping der meerderheidsresolutie belangrijk zijn vergroot. Het kan ten val gebracht worden óf door de Eerste Kamer, öf door een combinatie van minderheden in de Tweede; maar dat de linkermeerderheid van 54, uit de verkiezingen van 1913 voortgekomen, ooit in haar geheel het kabinet te lijf zal gaan, is na de Zwolsche stemming uitgesloten. De concentratie zal het niet willen vervangen zonder de socialisten, en mét hen zal zij het na die stemming niet kunnen.

Het blijft af te wachten, in hoeverre de Zwolsche stemming het „naieve vertrouwen" van de bijloopers der sociaal-democratie zal hebben geschaad. Zij zullen dat vertrouwen eerst werkelijk op anderen overbrengen, als die anderen zullen hebben getoond iets te willen en te kunnen bereiken, dat in het oog van het volk waarde heeft. Liet de regeering toe dat kiesrechtvraagstuk en ouderdomsvoorziening van de orde van den dag werden afgevoerd, of ziet men die zaken door haar wèl aanvatten maar niet tot conclusie brengen, dan kan men er zeker van zijn dat de sociaaldemocratie den wind wel weder in de zeilen krijgt. Het oogenblik