is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontmaskerd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

gen. Het was een zeer gewoon mensch, die stellig zeer kruipend was tegenover zijn meerderen, maar daarentegen zijn minderen met minachting be* handelde.

De heer Gijsberts vond den prijs te hoog, vroeg verlof het voorstel eens in bedenking te houden en dan terug te komen.

„Met genoegen," was het antwoord van den rent* meester, die zich nu verwaardigde op te staan om den gast, in wien hij een man van vermogen raadde, uitgeleidde te doen.

„Een interessant gebouw," sprak de heer Gijs* berts, „zeer interessant! Is dit het eenige bewoon* de gedeelte?"

„Ja, deze twee verdiepingen behooren mij; ik heb ruimte genoeg, want ik heb geen familie en bewoon ze dus alleen met den tuinman en zijn vrouw."

„Hm, hm! Ik zou er toch niet geheel gerust op zijn, 't is hier zoo afgelegen en dan met u drieën alleen in zoo'n groot, hol gebouw."

De rentmeester maakte een gebaar van min* achting.

„Er wordt hier niet gestolen of gemoord," sprak hij, „de lui van Warnsloo zijn van een goed soort."

„Uw voorganger heeft er andere ondervindingen van opgedaan."

„Bij hem zijn de dieven niet van buiten geko* men," spotte de andere.