is toegevoegd aan je favorieten.

Ommegangen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hier gebundelde proza van Alphons Diepenbrock over muziek en andere onderwerpen, welke zijne veel-omvattende aandacht en liefde vonden, werd tusschen de jaren i8gi en zgn gepubliceerd in „De Nieuwe Gids", „De Kroniek" en andere periodieken.

Met deze uitgave wordt niet louter eene daad van piëteit jegens den verscheiden Meester beoogd : zijne diepe doorzichten in al hetgeen de hoogste belangen der kunst raakt en de hooge, muzische stemming, waarin hij zich heeft uitgesproken over hetgeen hem boeide en tot eigen scheppingen bezielde, hebben op deze geschriften een stempel gedrukt, waardoor zij, naar onze innige overtuiging, niet alleen een monument zijn van Nederlandsche cultuur uit de laatste jaren der negentiende eeuw, maar ook voor dezen tijd nog hunne volle, vruchtbare beteekenis blijven behouden.

Balthazar Verhagen