Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

't Moedige, bloedige, woedige swaerd

Blonde en het klonck dat de voncken daeruyt vlogen.

Beving en leving, opgeving der aerd,

Wonder gedonder nu onder, was,nu boven; >

Door al 't mynen en 't geschut,

Dat men daeglycx hoorde,

Menig Spanjaert in syn hut

In syn bloet versmoorde.

Berg op Zoom hout sich vroom,

't Stut de Spaensche scharen;

't Heeft 's Lands boom end' syn stroom . Trouwlyck doen bewaren.

Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,

Om uyt het velt als een helt 't gewelt te weeren;

Maer also dra Spinola 't heeft gehoord,

Treckt hy flox heen op de been. met al syn heeren.

Cordua kruyd spoedig voort,

Sach daer niet te winnen,

Don Velasco liep gestoort:

'tVlas was niet te spinnen I

Berg op Zoom hout sich vroom,

't Stut de Spaensche scharen;

't Heeft 's Lands boom end' syn stroom

Trouwlyck doen bewaren.

8. Soldatenliedje *)

G. W. LOVENDAAL H. ZAGWIJN

Daar was 'reis een soldaatje, Die hield van zoet jolijt; Hij had een kwartje traktement En ook een hupsche meid. 't Was 's morgens exerceeren, Voormiddags op corvée, Namiddags in de polderbroek En 's avonds op naar stee.

Op Maandag fourageeren,

Op Dinsdag naar de hei,

Op Woensdag voor de grap op wacht

En Donderdags niet vrij;

l) Overgenomen met toestemming van den Uitgever uit G. W.

LOVENDAAL „Licht getuid".

Sluiten