Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De volgende bladzijden bevatten weinig namen, en toch is Italië's letterkunde zeer rijk. Maar het bestek dezer handleiding is klein, en het scheen beter enigszins uitvoerig over de grote schrijvers te spreken dan te streven naar een toch niet te bereiken volledigheid; om dezelfde reden zijn alleen de hoofdwerken behandeld. De lezer vergete echter nooit dat over de intensiteit van het letterkundig leven en de veelzijdigheid van dichters en prozaïsten dit werkje onvoldoende inlicht. De volkslitteratuur zal slechts een enkele maal ter sprake komen.

De personen worden vooropgesteld, ter vermijding van de fout waartegen Savj-Lopez aldus waarschuwde: „ Wanneer, wij de evolutie en de feiten ener letterkunde bestuderen, overkomt het ons al te vaak haar te beschouwen als iets dat een onafhankelik bestaan heeft, buiten verband bijna met het intellekt der schrijvers".

Hun werk wordt, zoveel mogelik, vastgeknoopt aan de geschiedenis van het genre dat zij hebben beoefend. Hoewel een strenge splitsing van soorten en van tijdperken het beeld der ontwikkeling kan vertroebelen, is een indeling onmisbaar, en, als onderdelen ener chronologiese groepering

Sluiten