is toegevoegd aan uw favorieten.

De ring der grootvorstin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Terwijl alles in Beau Rivage in de weer was om de vermiste kinderen te zoeken was hun toestand bij de wilden niet zeer benijdenswaardig. Ondanks hun heftige tegenkantingen had men hen den heuvel afgesleept naar het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen lieten alles in den steek en omringden hen om de vreemde bezoekers van naderbij te beschouwen.

Zij lieten telkens luide kreten hooren; eenigen rukten Christine haar gouden ketting van den hals, anderen haar armbandjes; het kind schreide en hield Armand steeds vast, maar zij trokken hem weg en toen zij zich geheel alleen omringd zag door squaws en Indiaansche kinderen barstte zij in luid gejammer los.

Men bracht haar in triomf naar een der vrouwen, die meer in aanzien dan de anderen scheen te staan, en beduidde haar dat zij deze voortaan als slavin moest dienen. Deze vrouw woonde in een hutje van boomtakken en boomschors opgericht; zij sprak Christine ruw aan, trok haar bovenkleederen uit en liet deze door een klein rood meisje aantrekken, hetwelk het gelach en gejuich der anderen in hevige mate scheen op te wekken.