Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genover de hoogstgespannen verwachtingen. Zoodra de zomer nadert ontstaat er groote bedrijvigheid in de drie Noorsche stadjes Larvik, Tönsberg en Sandefjord, die reeds tal van jaren het middelpunt der walvischvaart vormden, een bedrijf) dat Noorwegen schatten heeft aangebracht en waaraan eigenaardige oude tradities en herinneringen van moed en zeemansbeleid verbonden zijn. Daar het aantal der walvisschen in de Noordelijke IJszee, tengevolge van de voortdurende vervolging, onrustbarend verminderde, was men genoodzaakt nieuwe jachtterreinen op te zoeken Het lag voor de hand dat men zuidwaarts trok, doch er bestaat geen werelddeel waar de Noorsche walvischvaarders in den loop der jaren niet hun geluk hebben beproefd: — Bij de Australische eilandengroepen, op de kust van Brazilië, bij Madagascar en langs de Oost- en Westkust van Afrika, ja zelfs in Oost-Azië, langs de kust van Japan, zijn ze met hun schepen geweest Doch op den duur bleken deze terreinen niet genoeg op te leveren, waarom de walvischjacht tegenwoordig grootendeels in de Zuidelijke-IJszee bij de Zuid-Shetlandsche eilanden en Zuid-Georgië plaats vindt Er wordt jaarlijks door ongeveer 3000 man aan deelgenomen en de gezamenlijke buit wordt geschat op 10.000 walvisschen per jaar. Elk seizoen, dat van eind November tot begin April duurt worden er in Noorwegen

10

Sluiten