is toegevoegd aan uw favorieten.

De geologie en geomorphologie van den Idjen. Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERMEN.

OOK de thermen of warme bronnen getuigen meestal nog van de vroegere vulkanische natuur van het gebergte waaruit ze ontspringen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van het uitstervend vulkanisme. Niet alle warme bronnen echter behoeven van vulkanischen oorsprong te zijn. vadose en Dringt atmospherisch water door de bodemoppervlakte heen tot in het binnenste van een SmeT gebergte door, dan kan dat zelfde water in lagere streken, in den vorm van warme bronnen weer te voorschijn treden. De verwarming is dan uitsluitend een gevolg van de temperatuur-toename, welke overal op aarde, naar- de diepte toe, in de aardkorst wordt waargenomen a). Het spreekt van zelf, dat het circuleerende vadose (atmospherische) water, ook oplossend zal werken op de gesteenten, die het langs zijn weg ontmoet. Dit soort warme bronnen zal tenslotte een vrij groote hoeveelheid minerale bestanddeelen bevatten, waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn van die bronnen, welke gevoed worden van uit de diepte der aarde (hypogene bronnen volgens E. SUESS).In vulkanische gebergten zal het verschil in minerale bestanddeelen tusschen vadose- en hypogene bronnen zelfs zeer gering zijn. Immers de gesteenten welke het vulkaanlichaam opbouwden, bevatten alle een zeker- percentage aan gassen en minerale bestanddeelen, welke aan het dieper liggende magma onttrokken werden, zure bron- Een mooi voorbeeld ter staving van deze veronderstelling, ontdekte ik in een ra-

KanwahP de" vijntje 10 meter beneden den noord-oostrand van den Kawah-Idjen (zie plaat XL fig. 1) idjen mantel. gelegen> Tot mijn groote verbazing smaakte het water, dat zich aldaar verzameld had,

1). Onder geothermisch bedrag verstaan we het aantal meters, waarover de temperatuur 1° C met de diepte toeneemt (in de vlakte 27 — 37 m.).

46