is toegevoegd aan je favorieten.

De geologie en geomorphologie van den Idjen. Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num- Num" Macroscopisch onderzoek Microscopisch onderzoek mer m,e/ Naam

rtèfn d"nne VindPlaats van het I Grondmassa Bemerkingen te door- gesteente Kleur structuur Fenokristen (pl. pyr. erts Fenokristen snede | en glas)

d. Oostwand; ravijn westelijk van het pad naar hoogtepunt 1560.

235 130 Këndëng pad naar olivien arme zwart dicht [pl., pyroxeen ertsrijk, fijn pl, augiet I \

hoogte punt 1560. bazalt olivien microlithisch olivien en erts Ij

«kv ,q,v^a7. a u ,i r- ., I \ lavastroomen van den

™ ™ u t g*,P^ naar bazalt grauvf flJnb,azig geen fijn microli- weinig olivien ( Idjen vulkaan voor de

239 13, hoogte punt 1560. zwart thisch en plagioklaas le inzinking

tot kristallitisch /

236 181 iJrfd "aar ho°gtePunt olivienarme bruin dicht plagioklaas, normaal veel pl., augiet, fenokristen groot

15b0- bazalt augiet plagioklaas olivien en erts

237 132 Këndëng pad naar glasrijke bazait zwart dicht geen glasrijk, kristal-enkele olivien,

hoogte punt 1560 ravijn glasach- lithisch plagioklaas

westelijk. tig

238 133 idem olivien arrrje grauw dicht plagioklaas, normaal tot plagioklaas, micro foto Plaat LVI. Fig 1.

bazalt zwart pyroxeen veel erts aug., olivien

239x 136x idem bazalt groen- dicht I plagioklaas normaal pl., augiet,

achtig tot kor- I en augiet weinig glas olivien en erts zwart relig

I I II G. RINGGIH WESTWAND; hoofdravijn.

290a 175a Hoofdravijn v/d. G. bazalt donker- korrelig j onduidelijk veel erts pl., pyroxeen, plagioklaas met veel insluitsels

Kinggih (Koekoesan). grauw pl., pyr., olivien olivien omgezet in serpentijn,

olivijn antigoriet of roodbruine sub¬

stantie; augiet fenokristen met pyroxeenrand der grondmassa,

2906 1756 idem olivien houden- bruin idem plagioklaas, veel erts tot een pl., olivien., olivien met hyalosiderietrand,

de pyr. andesiet pyroxeen roodbruine sub- pyroxeen, en

(overgang tot stantie verweerd erts

bazalt)

291/292 '76/177 idem amphibool py- afwisse- korrelig plagioklaas, lichtgekleurd pl.,hyp,augiet,

roxeenandesiet lend enge- pyroxeen glas, kristal- amphibool pyr. en amph. met erts rand, roode en laagd . litisch amphibool om pyroxeen ge-

gnjze la- tot microlitisch groeit,

gen

293 178 idem olivien houd. rood- blazig plagioklaas licht geel tot pl., pyroxeen, olivien op barsten tot roodbruine

pyroxeen ande- bruin ronde en bruinglas olivien, erts substantie verweerd, de gas-

siet overgang ovale holten secundair opgevuld met

tot bazalt holten zeoliethen.

lavastroomen na d e le inzinking

_■ l \ . \ \ V,,,, „ \ , \ - \ ^ ^ ontstaan , , /

— TIT. CïOJ&NCJjfuS^ t*A VtTÈJVJtJV. M^npfWP

101 I 64 I Top. v. G. Pawënen lolivien houden-/ grauw- I dicht I plagioklaas I veel erts grond- I pi, weinig I o'ivien tot antigoriet omgezet

' I de pyroxeen I grijs / / massa fijn / pyr., olivien I en de randen met een erts zoom

audesiet, over- microlithisch (lapilli). gang tot bazalt

102Ö 65 In een ravijn aan den idem grijs korrelig j plagioklaas weinig glas plagioklaas, overgang tot olivien arme

N. W-voet van G. Pawë- pyroxeen grondmassa weinig pyro- bazalt. nen. grof microlitisch xeen, olivien

en erts

102a 65a idem bazalt zwart korrelig pl., pyroxeen veel erts pl., pyroxeen, olivien met begin van omzet-

olivien olivien ting in antigoriet.

102c 66 idem olivien houden- rood- idem plagioklaas, roodbruin pl., pyroxeen. olivien en augiet met begin

de pyroxeen bruin pyroxeen glas olivien van omzeting in roodbruine

andesiet substantie.

103 67 In een ravijn West. van idem grauw blazig plagioklaas normaal grof plagioklaas, \

102, tusschen G.Pawënen microlitisch aug., olivien j

en G- Blaoe. f Lavastroomen na de le in-

) zinking van den Idjen- vul-

104a 68 In een ravijn West. van pyroxeen- grauw- fijn blazig plagioklaas veel bruin pl., hyper- l kaan ontstaan.

103, tusschen G. Pawë- andesiet zwart glas ! steen, augiet 1 * nen en G. Blaoe. en erts /

1046 69 idem idem blauw- dicht |pl., pyroxeen kristallitisch plagioklaas plagioklaas met grondmassa

achtig kern. grijs

105 70 ■ Ravijn West van 104 olivien houden- grauw blazig j pyroxeen, veel plagio- pyroxeen, olivien omgezet tot serpentijn

tusschen G. Pawënen en de pyroxeen- olivien klaas olivien (antigoriet) zeer plagioklaasrijk G. Blaoe. andesiet

288a 173 Lavastroom in de Kali bazalt grijs dicht tot'plagioklaas normaal plagioklaas, olivien met hyalosiderietrand,

Pawënen boven het oude grauw blazig j augiet, olivien begin van verweering tot rood-

Idjen aschplateau, oost en erts bruine substantie zie micro

v/d. ondern. G. Blaoe. foto Plaat LVII. Fig 2.

289 174 2e Ravijn Oost v/d. olivien houden- grauw dicht plagiolaas, idem plagioklaas

Ondern. G. Blaoe. de pyroxeen olivien olivien andesiet

IV. G. MËRAPI; top.

61a 34a G. Mërapi Kawah I. olivien houd. grauw korrelig plagioklaas veel erts pl., weinig olivien omgezet tot serpentijn

pyroxeen (erts arme en olivien, erts (antigoriet).

andesiet ertsrijke slie- geen pyro-

ren) xeen fono kristen

61ö 34ö idem bazalt groen- dicht onduidelijk normaal pl., augiet, Fluidaal structuur, olivien omgrauw pl. en pyro- olivien zetting in serpentijn en roodxeen bruine substantie,

overgang tot bazalt.

62 35 idem olivien houden- grauw idem plagioklaas, veel erts, wei- pl., augiet,

de augiet-an- zwart augiet nig glas olivien erts I desiet