Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En als ik allen hoon vergeet?"

Ga ik u nieuwe krenkingen bereiden.

„Wilt ge dan, dat wij van elkander scheiden?

Wilt ge dan scheiden? en gij noemt mij wreed?'

Ach, Heer, ik weet niet, wat ik wil. Mijn hart heeft liefde en alle hoop verloren. „Open uw deur.... ik min u als tevoren. Open uw deur.... ik maak u goed en stil!"

Maar ik ben arm! „Ben ik niet rijk? Heb ik geen brood en wijn voor vele malen? Uw hoofd aan mijne borst, zal ik verhalen Van al mijn schatten en mijn heerlijk koninkrijk.'

„Ik ben zoo verren weg gegaan

Zoo kom dan in mijn woning rusten,

Ik bied de hijgingen van al mijn lusten.

En mijn berouw.... „en ik neem alles aan."

6

Sluiten